Administrative Body

Administrative Council

Klimis Navridis (President)

Katerina Valavanidi (Secretary)

Konstantinos Kardaras (Treasurer)

Stellios Styllianidis (Μember)

Ioannis Akrivakis (Member)

 

Training Committee

Irene Ioannovich(President)

Klimis Navridis (Member)

Eftihia Kalliteraki (Member)

Helene Beinoglou-Negri (Member)

 

 

Controlling Committee

Antonis Katsamagos

Paschalis Kapousouzis

Maria Kokkosi

Teaching Group Analysts

Irene Ioannovich

Eftihia Kalliteraki

Georgios Kostoulas

Ilias Liakoppoulos

Klimis Navridis

Anastasia Toliou