Εισαγωγή στην Ψυχαναλυτική Θεωρία

Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Γρηγόρης Βασλαματζής

2ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ  1

Α. Καταθλιπτική Θέση, Β. Παρανοειδής-Σχιζοειδής Θέση ( από το Λεξικό Κλαϊνικής Σκέψης του R.Hinshelwood)

Συντονιστής: Κώστας Παπακωνσταντίνου

 

 ΜΑΘΗΜΑ  2 

 Επιθετικότητα, Σαδισμός και Μερικές Ενορμήσεις (από το Λεξικό Κλαϊνικής Σκέψης)

Συντονιστής: Κώστας Παπακωνσταντίνου

 

ΜΑΘΗΜΑ  3  

 Α. Εσωτερικά Αντικείμενα, Β. Υπερεγώ (από το Λεξικό Κλαϊνικής Σκέψης του R.Hinshelwood)

Συντονιστής: Παύλος Χατζητάσκος

 

ΜΑΘΗΜΑ    4

 Συζήτηση- Επεξεργασία των ως άνω θεμάτων με παρουσίαση κλινικού υλικού απο εκπαιδευόμενο

Συντονιστής: Κώστας Παπακωνσταντίνου

 

 ΜΑΘΗΜΑ   5

 Winnicott: The use of the object and relating through identifications. In “Playing and Reality” (1971)

Συντονίστρια: Ιωάννα Παναγιωτοπούλου – Αχείμαστου

 

 ΜΑΘΗΜΑ    6

 Winnicott: Transitional objects and transitional phenomena. The International Journal of Psychoanalysis (1953). In “Playing and Reality” (1971)

Συντονίστρια: Ιωάννα Παναγιωτοπούλου – Αχείμαστου

 

 Η διάρκεια  κάθε μαθήματος είναι 90’ . Όλα αρχίζουν στις 21.00μ.μ. εκτός των μαθημάτων του κ. Π. Χατζητάσκου που αρχίζουν 21.15 μ.μ.

 

ΜΑΘΗΜΑ   7

 Winnicott: On Communicating and non-communicating (1963)

Συντονίστρια: Ελίζα Νικολοπούλου

 

 ΜΑΘΗΜΑ    8

 Winnicott: Playing In “Playing and Reality” (1971) – Συζήτηση για το έργο του D. Winnicott:

Συντονίστρια: Ιωάννα Παναγιωτοπούλου – Αχείμαστου

 

 ΜΑΘΗΜΑ   9 

 Θεραπεία (Treatment, Ch 7 Narrative Textbook of Psychoanalysis)

Συντονιστής: Στέλιος Στυλιανίδης

 

ΜΑΘΗΜΑ  10 

 On begining the treatment, S.Freud (1913)

Συντονιστής: Γιώργος Χατζησταυράκης

 

ΜΑΘΗΜΑ   11

 J.Strachey: The Nature of the Therapeutic Action of Psychoanalysis (1934)

Συντονιστής: Μιχάλης Πέτρου

 

 ΜΑΘΗΜΑ   12

 Θεωρία Αντικειμενοτρόπων Σχέσεων ( A.Modell) ( από το Models of the Mind του A.Rothstein)

Συντονιστής: Γρηγόρης Βασλαματζής

 

ΜΑΘΗΜΑ   13

 Συζήτηση – Επεξεργασία των θεμάτων για την ψυχαναλυτική θεραπεία.

Συντονιστής: Μιχάλης Πέτρου