Εισαγωγή στην Ψυχαναλυτική Θεωρία

Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Γρηγόρης Βασλαματζής

2ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ  1

Α. Καταθλιπτική Θέση, Β. Παρανοειδής-Σχιζοειδής Θέση ( από το Λεξικό Κλαϊνικής Σκέψης του R.Hinshelwood)

Συντονιστής: Κώστας Παπακωνσταντίνου

 

 ΜΑΘΗΜΑ  2 

Επιθετικότητα, Σαδισμός και Μερικές Ενορμήσεις (από το Λεξικό Κλαϊνικής Σκέψης)

Συντονιστής: Κώστας Παπακωνσταντίνου

 

ΜΑΘΗΜΑ  3  

Α. Εσωτερικά Αντικείμενα, Β. Υπερεγώ (από το Λεξικό Κλαϊνικής Σκέψης του R.Hinshelwood)

Συντονιστής: Παύλος Χατζητάσκος

 

ΜΑΘΗΜΑ    4

Συζήτηση- Επεξεργασία των ως άνω θεμάτων με παρουσίαση κλινικού υλικού απο εκπαιδευόμενο

Συντονιστής: Κώστας Παπακωνσταντίνου

 

 ΜΑΘΗΜΑ   5

Winnicott: The use of the object and relating through identifications. In “Playing and Reality” (1971)

Συντονίστρια: Ιωάννα Παναγιωτοπούλου – Αχείμαστου

 

ΜΑΘΗΜΑ    6

Winnicott: Transitional objects and transitional phenomena. The International Journal of Psychoanalysis (1953). In “Playing and Reality” (1971)

Συντονίστρια: Ιωάννα Παναγιωτοπούλου – Αχείμαστου

 

 Η διάρκεια  κάθε μαθήματος είναι 90’ . Όλα αρχίζουν στις 21.00μ.μ. εκτός των μαθημάτων του κ. Π. Χατζητάσκου που αρχίζουν 21.15 μ.μ.

 

ΜΑΘΗΜΑ   7

Winnicott: On Communicating and non-communicating (1963)

Συντονίστρια: Ελίζα Νικολοπούλου

 

ΜΑΘΗΜΑ    8

Winnicott: Playing In “Playing and Reality” (1971) – Συζήτηση για το έργο του D. Winnicott:

Συντονίστρια: Ιωάννα Παναγιωτοπούλου – Αχείμαστου

 

ΜΑΘΗΜΑ   9 

 Θεραπεία (Treatment, Ch 7 Narrative Textbook of Psychoanalysis)

Συντονιστής: Στέλιος Στυλιανίδης

 

ΜΑΘΗΜΑ  10 

On begining the treatment, S.Freud (1913)

Συντονιστής: Γιώργος Χατζησταυράκης

 

ΜΑΘΗΜΑ   11

 J.Strachey: The Nature of the Therapeutic Action of Psychoanalysis (1934)

Συντονιστής: Μιχάλης Πέτρου

 

ΜΑΘΗΜΑ   12

Θεωρία Αντικειμενοτρόπων Σχέσεων ( A.Modell) ( από το Models of the Mind του A.Rothstein)

Συντονιστής: Γρηγόρης Βασλαματζής

 

ΜΑΘΗΜΑ   13

 Συζήτηση – Επεξεργασία των θεμάτων για την ψυχαναλυτική θεραπεία.

Συντονιστής: Μιχάλης Πέτρου

 

3ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ  1

H. Racker, Μεταβίβαση και Αντιμεταβίβαση, Κεφάλαιο 6 (Αντιμεταβίβαση) Α΄μέρος

Συντονιστής: Κώστας Εμμανουηλίδης


ΜΑΘΗΜΑ
  2 

H. Racker, Μεταβίβαση και Αντιμεταβίβαση, Κεφάλαιο 6 (Αντιμεταβίβαση) Β΄μέρος

Συντονιστής: Κώστας Εμμανουηλίδης

 

ΜΑΘΗΜΑ 3 

Αντιμεταβίβαση, Εμπεριέχουσα Λειτουργία και Ονειροπόληση

Συντονιστής: Γρηγόρης Βασλαματζής

 

 ΜΑΘΗΜΑ 4

 Μεταβίβαση και Αντιμεταβίβαση : Συζήτηση με παρουσίαση κλινικού υλικού από εκπαιδευόμενο

 Συντονίστρια : Τζινιέρη-Κοκκώση Μαρία

 

ΜΑΘΗΜΑ 5  

W. Bion, Κεφάλαιο 7, Attacks on Linking/Επίθεση στους Δεσμούς

Συντονιστής: Δημήτρης Κυριαζής

 

 ΜΑΘΗΜΑ 6 

 W. Bion, A theory of thinking/Θεωρία της σκέψης. Από το βιβλίο: Second Thoughts/Δεύτερες σκέψεις

 Συντονιστής: Δημήτρης Κυριαζής

 

ΜΑΘΗΜΑ 7

Bion: The Mystic and the Group. Κεφάλαιο 6 στο «Attention and Interpretation»

 Συντονίστρια : Τζινιέρη-Κοκκώση Μαρία

 

 ΜΑΘΗΜΑ 8

 Συζήτηση και Επεξεργασία των ως άνω κειμένων και του έργου του W. Bion,

 Συντονίστρια : Τζινιέρη-Κοκκώση Μαρία

 

 ΜΑΘΗΜΑ  9 

 “Πρόβλεψη και Ερμηνεία” :

Taylor, D. (2011).  Κεφάλαιο 6. ‘Anticipation and Interpretation’. Στο:  Mawson Chris, Bion Today, Routledge

Joseph, B. (2013). Here and Now: My Perspective. Int. J. PsychoAnal., 94(1):1-5

 Συντονίστρια : Γεωργία Χαλκιά 

 

ΜΑΘΗΜΑ  10

 Η ερμηνεία Ι.

Αrlow, J.A. (1987). The Dynamics of Interpretation. Psychoanal. Q., 56:68-87.

Arlow, J.A. Rothstein, A. (1983). Interpretation: Toward a Contemporary Understanding of the Term. J. Amer.  Psychoanal. Assn., 31:237-245.

 Συντονιστής : Γιάννης Βαρτζόπουλος

 

 ΜΑΘΗΜΑ  11

 Η ερμηνεία ΙΙ.

Ahumada, J.L. (1994). Interpretation and Creationism. Int. J. Psycho-Anal., 75:695-707.

Britton, R., Steiner J. (1994). Interpretation: Selected fact or overvalued idea? Int.J. Psycho-Anal., 75: 1069-1078.

 Συντονιστής : Γιάννης Βαρτζόπουλος

 

 ΜΑΘΗΜΑ 12  

 Ψυχοθεραπεία σε οριακές διαταραχές (από το Gabbard : Ψυχοδυναμική ψυχιατρική στην κλινική πράξη)

 Συντονιστής : Γεώργιος Χατζησταυράκης 

 

 ΜΑΘΗΜΑ 13

 Ψυχοθεραπεία σε ψυχωτικές διαταραχές

 Συντονιστής : Σταμάτης Τουρνής