Βεϊνόγλου-Νέγρη Ελένη

 

Η Ελένη Βεïνόγλου-Νέγρη είναι ψυχολόγος, ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια ενηλίκων, εφήβων, ζεύγους και οµάδας στα Ελληνικά, Γαλλικά ή Αγγλικά.

Εχει µεγαλώσει στο Παρίσι. Είναι κάτοχος του DESS ((Diplome d’Etudes Scientifiques Superieures) de l’Enfance et de l’Adolescence de l’Université de Nanterre (Paris X). Είναι ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Οµάδας (ΕΕΨΨΟ) και τακτικό µέλος της SNP, SFPPG &IARP.

Εχει εργαστεί στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα  όπου συντόνιζε ομάδες δασκάλων, προσωπικού υγείας και γονιών στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Εχεί διδάξει στο Νοσοκοµείο Παίδων Αγλαία Κυριακού στην Παιδιατρική Ειδικότητα των Νοσηλευτών.

Tα τελευταία 20 χρόνια ασχολείται με τη Θεραπεία Ζεύγους και το Τραύμα, την ανάλυση των µεταβιβαστικών και αντιµεταβιβαστικών σχηµατισµών στη θεραπεία ζεύγους. Επίσης ασχολείται µε τις τροποποίησεις που απαιτούνται στις θεραπείες µε ασθενείς που έχουν υποστεί σεξουαλικές κακοποίησεις ή άλλες µορφές παραβιάσεων.

Εχει παρουσιάσει σε επιστηµονικά συνέδρια το “ Finding My Own Voice as A Couple Therapist “( IARPP Conference, 2012),  “ Trauma and Couple Therapy “  (EFPP Conference,2012), Ενα Πλαίσιο Δακρυγόνο Απελπισια και Ελπιδα σε μία Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία Ζεύγους (Συνέδριο ΕΕΨΨΟ, Αθήνα 2016), Exploring the [W]hole : A Story of Eating Disorder and Hatred of self (Izmir ,2017), Wounded by Reality: Trauma, Loss in Childhood and Healing Attunement in Couple’s Relationship (EFPP,2018), Trauma and Psychoanalytical Couple Therapy: The Frightened Couple (Izmir,2018).

Εχει επίσης γράψει στο παρελθόν σε περιοδικά πάνω στη σχέση του γονιού µε το παιδί, και τελευταία στο ηλεκτρονικό περιοδικό του IARPP ( International Association of Relational Psychoanalysis and Psychotherapy ) τα άρθρα: “Shame” (2012) , “Destructiveness and Aliveness” (2013).