Εισαγωγή στην Ψυχαναλυτική Θεωρία Ομάδας

 

4ο Εξάμηνο

 

1ο Μάθημα, Εισαγωγή στην B’ Ενότητα – Προγραμματισμός
Συντονίστρια: Ελεάνα Παπαγεωργίου

2ο Μάθημα, Εισαγωγή στην 1η υπο-ενότητα: Τα «κοινωνικά» κείμενα του S. Freud και τα θεμέλια της ψυχαναλυτικής θεωρίας των ομάδων, το ιστορικο-κοινωνικό περιβάλλον και η γένεση του επιστημονικού ενδιαφέροντος για το ομαδικό. Ο G. Le Bon και η ψυχολογία της μάζας.
Συντονιστής: Μιχάλης Πέτρου

3ο Μάθημα, S. Freud, Τοτέμ και Ταμπού (1912)
Συντονιστής: Μανώλης Στεφανουδάκης

4ο Μάθημα, Ψυχολογία των Μαζών και Ανάλυση του Εγώ (S. Freud, 1921)
Συντονιστής: Κώστας Παπακωνσταντίνου

5ο Μάθημα, Για την έννοια του ναρκισσισμού των μικροδιαφορών (S. Freud, 1930)
Συντονίστρια: Αναστασία Τόλιου

6ο Μάθημα, Θεωρητική επεξεργασία 1ης υπο-ενότητας
Συντονιστής: Μιχάλης Πέτρου

7ο Μάθημα, Εισαγωγή στην 2η υπο-ενότητα: Ιδρυτική στιγμή της κλινικής των μικρών ομάδων στο Λονδίνο. Ιστορικο-κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο ο Πόλεμος/το τραύμα/ο ψυχιατρικός θεσμός/η μείζον ψυχοπαθολογία. Οι ανακαλύψεις του Kurt Lewin στις ΗΠΑ
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Καρδαράς

8ο Μάθημα, W. R. Bion: Εισαγωγή, Βασική Ομάδα, Ομάδα Έργου
Συντονίστρια: Ειρήνη Ιωάννοβιτς

9ο Μάθημα, W. R. Bion: Βασικές Υποθέσεις (Basic Assumptions), Πρωτο-νοητικό Σύστημα
(Protomental System)
Συντονίστρια: Ειρήνη Ιωάννοβιτς

10ο Μάθημα, S. H. Foulkes: Εισαγωγή, Ομαδική Μήτρα, Συνήχηση, Mirroring
Συντονίστρια: Μαρία Κοκκώση

11ο Μάθημα, S. H. Foulkes: Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία
Συντονίστρια: Μαρία Κοκκώση

12ο Μάθημα, Επίγονοι του Foulkes, (F. Dalal, Μ. Pines, Hopper κ.α.)
Συντονίστρια: Μαρία Κοκκώση

13ο Μάθημα, Το αρνητικό στις ομάδες και Η Αντι-ομάδα (Μ. Nitsun)
Συντονίστρια: Ειρήνη Ιωάννοβιτς

14ο Μάθημα, Θεωρητική επεξεργασία 2ης υπο-ενότητας
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Καρδαράς

15ο Μάθημα, Εισαγωγή στην 3η υπο-ενότητα: Ιδρυτική στιγμή της κλινικής των μικρών ομάδων στο Buenos Aires
Συντονιστής: Κλήμης Ναυρίδης

16ο Μάθημα, E. Pichon-Rivière: Εισαγωγή, η Εσωτερική Ομάδα, το Φερέφωνο
Συντονιστής: Κλήμης Ναυρίδης

17ο Μάθημα, E. Pichon-Rivière: Το Αναδυόμενο, η Θεωρία των τριών D, Gruppo Operativo
Συντονιστής: Κλήμης Ναυρίδης

5ο Εξάμηνο

 

1ο Μάθημα, J. Bleger: Το Ομαδικό Πλαίσιο και η Ομάδα ως Θεσμός (Α΄μέρος)
Συντονιστής: Κλήμης Ναυρίδης

2ο Μάθημα, J. Bleger: Το Ομαδικό Πλαίσιο και η Ομάδα ως Θεσμός (Β΄μέρος)
Συντονιστής: Κλήμης Ναυρίδης

3ο Μάθημα, Θεωρητική επεξεργασία 3ης υπο-ενότητας
Συντονιστής: Κλήμης Ναυρίδης

4ο Μάθημα, Εισαγωγή στην 4η υπο-ενότητα: Η γαλλική Σχολή της ψυχανάλυσης των μικρών ομάδων
Συντονιστής: Μιχάλης Πέτρου

5ο Μάθημα, P. Aulagnier-Castoriadis: Για τις έννοιες του εικονογράμματος και του ναρκισσιστικού συμβολαίου (pictogramme, contract arcissique)
Συντονιστής: Μιχάλης Πέτρου

6ο Μάθημα, J.-B. Pontalis: H μικρή ομάδα ως ψυχικό αντικείμενο
Συντονιστής: Μανώλης Στεφανουδάκης

7ο Μάθημα, D. Anzieu: Το Εγώ-δέρμα και η θεωρία των ψυχικών περιβλημάτων, η Ομαδική Αυταπάτη
Συντονίστρια: Ευτυχία Καλλιτεράκη

8ο Μάθημα, Θεωρητική επεξεργασία 1ου μέρους 4ης υπο-ενότητας
Συντονίστρια: Ελεάνα Παπαγεωργίου

9o Μάθημα, R. Kaës: Το Ομαδικό Ψυχικό Όργανο
Συντονιστής: Μιχάλης Πέτρου

10o Μάθημα, R.Kaës: Οι Φορικές Λειτουργίες (φορέας-ομιλίας, φορέας-συμπτώματος, φορέας- ονείρου)
Συντονιστής: Μιχάλης Πέτρου

11ο Μάθημα, R.Kaës: Ασυνείδητες Συμμαχίες, Σύμφωνα Διάψευσης
Συντονιστής: Μανώλης Στεφανουδάκης

12ο Μάθημα, Μυθοποιητική λειτουργία και ιδεολογία στις ομάδες (R. Kaës)
Συντονιστής: Στέλιος Στυλιανίδης

13ο Μάθημα, Τα όνειρα στις ομάδες (R.Kaës: Η πολυφωνία του ονείρου)
Συντονίστρια: Ευτυχία Καλλιτεράκη

14ο Μάθημα, Οι αντιστάσεις σε ομάδα (γαλλική σχολή)
Συντονιστής: Νίκος Τάκης

15ο Μάθημα, Η μεταβίβαση στις ομάδες 1. Από τον Foulkes στην γαλλική Σχολή (Béjarano, 1972)
Συντονιστής: Στέλιος Στυλιανίδης

16ο Μάθημα, Η μεταβίβαση στις ομάδες 2. R. Kaës: περιθλασμένη μεταβίβαση, συν-θεραπεία και δια-μεταβιβαστική ανάλυση
Συντονιστής: Στέλιος Στυλιανίδης

17ο Μάθημα, Θεωρητική επεξεργασία 2ου μέρους 4ης υπο-ενότητα
Συντονιστής: Μιχάλης Πέτρου

6ο Εξάμηνο

 

1ο Μάθημα, Εισαγωγή στην 5η υπο-ενότητα: Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ζεύγους και οικογένειας
Συντονίστρια: Ειρήνη Ιωάννοβιτς

2ο Μάθημα, Στοιχεία οικογενειακής ψυχοθεραπείας, D. Scharff and J. Savege Scharff, Object Relations Family Therapy. Chap. 1 Object Relations Therapy in context p. 3-27.
Συντονίστρια: Ευτυχία Καλλιτεράκη

3ο Μάθημα, Στοιχεία οικογενειακής ψυχοθεραπείας: Sharff D. & Sharff J.S., Object relations family therapy, Κεφ. 1&3.
Συντονίστρια: Ειρήνη Ιωάννοβιτς

4ο Μάθημα, Το ψέμα στην οικογένεια
Συντονίστρια: Ελεάνα Παπαγεωργίου

5ο Μάθημα, Τα οικογενειακά μυστικά (Tisseron S., Οικογενειακά μυστικά, Εκδ. Άγρα, 2014; Tisseron S., Τα οικογενειακά μας μυστικά, Εκδ. Νησίδες, 2004)
Συντονίστρια: Μαντώ Μαϊντά

6ο Μάθημα, Θεωρητική επεξεργασία 1ου μέρους 5ης υπο-ενότητας
Συντονίστρια: Κατερίνα Βαλαβανίδη

7ο Μάθημα, Στοιχεία θεραπείας ζεύγους. “Assessment” in Morgan Μ. (2019) Α Couple State of Mind Psychoanalysis of Couples and the Tavistock Relationships Model.
Συντονίστρια: Ελένη Βεϊνόγλου

8ο Μάθημα, Στοιχεία θεραπείας ζεύγους: “Engaging a couple in treatment and establishing a couple analytic setting” in Morgan Μ. (2019) Α Couple State of Mind Psychoanalysis of Couples and the Tavistock Relationships Model.
Συντονίστρια: Ελένη Βεϊνόγλου

9ο Μάθημα, Πρωταρχικές σχέσεις και πρώιμες εμπειρίες στη συγκρότηση του υποκειμένου
Συντονίστρια: Έφη Λάγιου Λιγνού

10ο Μάθημα, Θεωρητική επεξεργασία 2ου μέρους 5ης υπο-ενότητας
Συντονιστής: Πασχάλης Καπουσούζης

11ο Μάθημα, Εισαγωγή στην 6η υπο-ενότητα: Οι θεσμοί: Από το Tavistock (Isabel Menzies, Eliot Jaques) στην “Θεσμική ανάλυση” και στους Racamier, Hochmann, Basaglia, κ.α.
Συντονιστής: Στέλιος Στυλιανίδης.

12ο Μάθημα, Συγκρουσιακότητα και μηχανισμοί άμυνας στους ψυχιατρικούς θεσμούς
Συντονιστής: Στέλιος Στυλιανίδης

13ο Μάθημα, Ομαδική ψυχοθεραπεία και παρεμβάσεις σε ψυχιατρικά πλαίσια
Συντονίστρια: Αναστασία Τόλιου

14ο Μάθημα, Θεωρητική επεξεργασία 6ης υπο-ενότητας
Συντονιστής: Γιάννης Ακριβάκης