«Εισαγωγή στην Ψυχαναλυτική Θεωρία Ομάδας»

Υπεύθυνος: Ομότιμος Καθηγητής Κλήμης Ναυρίδης

 

Πρόγραμμα Θεωρητικών Μαθημάτων[1] για τις Ομάδες 2020-21

4ο Εξάμηνο

 

 

 

1ο Μάθημα, Παρασκευή 25/9/20, Εισαγωγικά – Προγραμματισμός,

                                                                       ΔιδάσκωνΚ. Ναυρίδης

 

2ο Μάθημα, Δευτέρα  5/10/20,  S. Freud, Ψυχολογία των Μαζών και   Ανάλυση του Εγώ (1921)                                                                                                           

                                                                       Διδάσκων: Κ. Παπακωνσταντίνου

 

3ο Μάθημα, Δευτέρα 19/10/20, Για την έννοια του ναρκισσισμού των                            

                                                                                   μικροδιαφορών (S. Freud, 1930),

                                                                       Διδάσκουσα: Α. Τόλιου

 

4ο Μάθημα, Δευτέρα 2/11/2020, S. H. Foulkes: Εισαγωγή, Ομαδική Μήτρα, Συνήχηση, Mirroring

                                                                        Διδάσκουσα : Μ. Κοκκώση    

                                                                                                                                                                                        

5ο Μάθημα, Δευτέρα 9/11/2019, S. Freud, Τοτέμ και Ταμπού (1912)                   

                                                                       Διδάσκων: Κ. Παπακωνσταντίνου        

 

6ο Μάθημα, Δευτέρα 23/11/20, S. H. Foulkes: Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία,

                                                                       ΔιδάσκουσαΜ. Κοκκώση

 

7ο Μάθημα, Δευτέρα 7/12/20, W. R. Bion: Εισαγωγή, Βασική Ομάδα, Ομάδα Έργου,                                                                                                                     

                                                                        Διδάσκων: Δ. Κυριαζής

 

8ο Μάθημα, Δευτέρα 21/12/20, W. R. Bion: Βασικές Υποθέσεις (Basic Assumptions),

                                                           Πρωτο-νοητικό Σύστημα (Protomental System) ,

                                                                       Διδάσκων: Δ. Κυριαζής

 

 

 

 

9ο Μάθημα, Δευτέρα 4/1/21, Για τον Foulkes, την θεωρία του και επίγονοι (F. Dalal,

                                                                                                                Μ. Pines κ.α.),

                                                                       ΔιδάσκουσαΜ. Κοκκώση

 

10ο Μάθημα, Δευτέρα 11/1/21, E. Pichon-Rivière: Εισαγωγή, η Εσωτερική Ομάδα,

                                                                                                              το Φερέφωνο,

                                                                       Διδάσκων: Κ. Ναυρίδης

 

11ο Μάθημα, Δευτέρα 1/2/21, E. Pichon-Rivière: Το Αναδυόμενο, η Θεωρία των 

                                                                                           τριών D, Gruppo Operativo,

                                                                       Διδάσκων: Κ. Ναυρίδης                                                

 

12ο Μάθημα, Δευτέρα 8/2/21, J. Bleger: Το Ομαδικό Πλαίσιο και η Ομάδα ως Θεσμός (Α΄μέρος)

                                                                        Διδάσκων: Κ. Ναυρίδης

 

13ο Μάθημα, Δευτέρα 22/2/21, J. Bleger: Το Ομαδικό Πλαίσιο και η Ομάδα ως Θεσμός (Β΄μέρος)

                                                                       Διδάσκων: Κ. Ναυρίδης       

 

 

 

[1] Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 90’ και όλα αρχίζουν στις 21.00’ μμ.

Πρόγραμμα Θεωρητικών Μαθημάτων[1] για τις Ομάδες 2020-21

5ο Εξάμηνο

 

1ο Μάθημα, Δευτέρα  1/3/21,

  1. Anzieu: Το Εγώ-δέρμα και η Ομαδική Αυταπάτη,

                                                          Διδάσκουσα: Ε. Καλλιτεράκη

                                                          Εισηγητής:

 

2ο Μάθημα, Παρασκευή  12/3/21,

  1. Aulagnier-Castoriadis: Για τις έννοιες του εικονογράμματος και του ναρκισσιστικού συμβολαίου (pictogramme, contract narcissique),

                                                          Διδάσκων: Μ. Πέτρου

                                                          Εισηγητής:

3ο Μάθημα, Παρασκευή 19/3/21,

  1. Kaës: Το Ομαδικό Ψυχικό Όργανο,

                                                         Διδάσκων: Μ. Πέτρου

                                                         Εισηγητής:

4ο Μάθημα, Δευτέρα 29/3/21,

Τα όνειρα στις ομάδες,

                                                        Διδάσκουσα: Ε. Καλλιτεράκη

                                                        Εισηγητής:

5ο Μάθημα, Παρασκευή  16/4/21,

  1. Kaës: Οι Φορικές Λειτουργίες (φορέας-ομιλίας, φορέας-ονείρου, κλπ.)

                                                      Διδάσκων: Μ. Πέτρου

                                                      Εισηγητής :

6ο Μάθημα, Δευτέρα 26/4/21,

Οι αντιστάσεις σε ομάδα,

                                                         Διδάσκων: Κ. Ναυρίδης

                                                         Εισηγητής:

7ο Μάθημα, Παρασκευή 7/5/21,

Η μεταβίβαση στις ομάδες 1.,

                                                        Διδάσκων: Σ. Στυλιανίδης

                                                        Εισηγητής:

8ο Μάθημα, Παρασκευή 21/5/21,

  1. Kaës: Ασυνείδητες Συμμαχίες, Σύμφωνα Διάψευσης,

                                                       Διδάσκων: Μ. Πέτρου

                                                       Εισηγητής:

9ο Μάθημα, Παρασκευή 4/6/21,

Η μεταβίβαση στις ομάδες 2.,

                                                        Διδάσκων: Σ. Στυλιανίδης

                                                        Εισηγητής:

10ο Μάθημα, Δευτέρα 14/6/21,

Το αρνητικό στις ομάδες,

                                                       Διδάσκουσα: Ε. Ιωάννοβιτς

                                                       Εισηγητής:

 

11ο Μάθημα, Δευτέρα 28/6/21,

Η Αντι-ομάδα (Μ. Nitsun),

                                                      Διδάσκουσα: Ε. Ιωάννοβιτς

                                                      Εισηγητής

 

12ο Μάθημα, Δευτέρα 12/7/21,

Μυθοποιητική λειτουργία και ιδεολογία στις ομάδες (R. Kaës),

                                                       Διδάσκων: Κ. Ναυρίδης

                                                       Εισηγητής:

 

13ο Μάθημα, Δευτέρα 19/7/21,

J.-B. Pontalis: H μικρή ομάδα ως ψυχικό αντικείμενο,

                                                          Διδάσκων : Μ. Στεφανουδάκης

                                                           Εισηγητής:

 

 

 

 Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 90’ και όλα αρχίζουν στις 21.15 μμ.

 

 

                                 Έκτο εξάμηνο

 

 

 

Μάθημα 1ο   Δευτέρα 7/9/2020, Η μεγάλη ομάδα (The large group,

                                                                                                       Pat de Maré) 

                                                                      Διδάσκουσα: Ειρήνη Ιωάννοβιτς

                                                                      Εισηγητής:

 

Μάθημα 2ο  Δευτέρα 21/9/2020, Η οικογενειακή ομάδα στη διασταύρωση του

                                      δια-γενεαλογικού με το θεσμικό (Gaulejac V. (de),

                                       Η ταξική νεύρωση, Εκδ. Παπαζήση, 1987)

                                                                       Διδάσκων: Κλήμης Ναυρίδης

                                                                       Εισηγητής:

 

Μάθημα 3ο  Δευτέρα 12/10/2020, Στοιχεία οικογενειακής ψυχοθεραπείας 1.  

                                     David Scharff and Jill Savege Scharff, Object  

                                     Relations Family Therapy. Chapter 1 Object Relations

                                     Therapy in context page 3-27.

                                                       Διδάσκουσα: Ευτυχία Καλλιτεράκη

                                                                  Εισηγητής:

 

Μάθημα 4ο  Δευτέρα 19/10/2020, Στοιχεία οικογενειακής ψυχοθεραπείας 2. 

                                      Sharff D.& Sharff J.S., Object relations family therapy,                       

                                                                                                          Κεφ. 1&3.

                                                       Διδάσκουσα: Ειρήνη Ιωάννοβιτς

                                                                  Εισηγητής:

 

Μάθημα 5ο  Δευτέρα 26/10/2020, Στοιχεία θεραπείας ζεύγους 1.

                           1/ S. Ruszczynski (2014). The Frightened Couple in Families in Transformation: A Psychoanalytic Approach. Eds by Anna Maria Nicolò, Pierre Benghozi, and Daniela Lucarelli. Karnac, London,pp 85-95.

 

                                                         Διδάσκουσα: Ελένη Βεϊνόγλου – Νέγρη

                                                         Εισηγητής:

 

 

 

 

Μάθημα 6ο  Δευτέρα 16/11/2020, Στοιχεία θεραπείας ζεύγους 2.

                              2/ Christopher Clulow (2014) “Attachment, affect regulation, and couple psychotherapy  In Psychoanalytic Couple Therapy: Foundations of Theory and Practice. Eds by David E. Scharff and Jill Savege Scharff. Karnac, London, pp44-58.

 

                                                 Διδάσκουσα: Ελένη Βεϊνόγλου – Νέγρη

                                                            Εισηγητής:

 

Μάθημα 7ο   Δευτέρα 30/11/20  : Το ψέμα στην οικογένεια, (η βιβλιογραφία  θα ανακοινωθεί)

                                                 Διδάσκων: Ελ. Παπαγεωργίου

                                                            Εισηγητής:

 

Μάθημα 8ο  Δευτέρα 14/12/2020, Τα οικογενειακά μυστικά (Tisseron S.,

                                        Οικογενειακά μυστικά, Εκδ. Άγρα, 2014; Tisseron S.,  

                                        Τα οικογενειακά μας μυστικά, Εκδ. Νησίδες, 2004)

                                                 Διδάσκουσα: Μαντώ Μαϊντά

                                                            Εισηγητής:

 

Μάθημα 9ο  Παρασκευή 8/1/2021, Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε

                                         οργανισμούς, (η βιβλιογραφία θα ανακοινωθεί)

                                                 Διδάσκων: Κλήμης Ναυρίδης

                                                            Εισηγητής:

 

Μάθημα 10ο  Παρασκευή  15/1/2021, Οι ψυχιατρικοί θεσμοί ως συγκρουσιακοί οργανισμοί , (η βιβλιογραφία θα ανακοινωθεί)

                                                 Διδάσκων: Στέλιος Στυλιανίδης

                                                            Εισηγητής:

 

Μάθημα 11ο Παρασκευή 29/1/2021, Ομαδική ψυχοθεραπεία σε ψυχιατρικά

                                                      πλαίσια, (η βιβλιογραφία θα ανακοινωθεί)

                                                 Διδάσκουσα: Αναστασία Τόλιου

                                                            Εισηγητής: 

 

Μάθημα 12ο Σάββατο 30/1/2021,   Το ζήτημα της συν-θεραπείας 1.,

                                                                    (η βιβλιογραφία θα ανακοινωθεί)

                                                 Διδάσκουσα: Αναστασία Τόλιου

                                                            Εισηγητής:

 

Μάθημα 13ο Σάββατο 30/1/2021,    Το πλαίσιο της συν-θεραπείας 2.

                                                         H Ανάλυση της Δια-μεταβίβασης (Kaës),

                                                              (η βιβλιογραφία θα ανακοινωθεί)

                                                 Διδάσκουσα: Αναστασία Τόλιου

 

[1] Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 90’ και όλα αρχίζουν στις 21.00’ μμ.