Ζητήματα τεχνικής

7ο Εξάμηνο

1ο Μάθημα, Εισαγωγή στην 7η υπο-ενότητα

Συντονιστής: Κλήμης Ναυρίδης

 

2ο Μάθημα, Η ψυχαναλυτική ακρόαση της ομάδας

Συντονιστής: Κλήμης Ναυρίδης

 

3ο ΜάθημαΗ σιωπή στην ομάδα

Συντονιστής: Αντώνης Κατσαμάγκος

 

4ο Μάθημα, Ζητήματα του πλαισίου 1: Ομάδες ορισμένου τέλους

Συντονίστρια: Χριστίνα Μιχαλοπούλου

 

5ο Μάθημα, Ζητήματα του πλαισίου 2: Η ομάδα αόριστης διάρκειας  (Pines, M. (2003).  The Time Unlimited Group. Group Analysis 36/2.224-7)

Συντονιστής: Αντώνης Κατσαμάγκος

 

6ο Μάθημα, Η μεγάλη ομάδα (The large group, Pat de Maré)

Συντονίστρια: Ειρήνη Ιωάννοβιτς

 

7ο Μάθημα, Το πλαίσιο της συν-θεραπείας και ανάλυση της δια-μεταβίβασης

  Συντονίστρια: Αναστασία Τόλιου

 

8ο Μάθημα, How does a psychoanalytic group work (από το βιβλίο The Groups Book της Caroline Garland σελ.37)

Συντονίστρια: Ευτυχία Καλλιτεράκη

 

9ο Μάθημα, Θεωρητική επεξεργασία 7ης υπο-ενότητας

Συντονιστής: Γιάννης Ακριβάκης

 

10ο Μάθημα, Εισαγωγή στην 8η υπο-ενότητα

Συντονίστρια: Κατερίνα Βαλαβανίδη

 

11ο Μάθημα, Aντιστάσεις σε ομάδα (Rosenthal L. (July 2005).  Resistance in Group Therapy: The Interrelationship of Individual and Group Resistance. Modern Psychoanalysis, Vol. 30 Issue 2, p7)

Συντονίστρια: Ελένη Βεϊνόγλου

 

12ο Μάθημα, Εκδραματίσεις σε ομάδα

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Καρδαράς

 

13o Μάθημα, Werner Beck, Countertransference in Groups

Συντονιστής: Αντώνης Κατσαμάγκος

 

14ο Μάθημα, Countertransference in the Context of the Fourth Basic Assumption in the Unconscious Life of Groups (Earl Hopper, IJ of Group Psychotherapy)

Συντονιστής: Γιάννης Ακριβάκης

 

15ο Μάθημα, Θεωρητική επεξεργασία 8ης υπο-ενότητας

Συντονιστής: Πασχάλης Καπουσούζης

 

16ο Μάθημα, Εισαγωγή στην 9η υπο-ενότητα

Συντονιστής: Κλήμης Ναυρίδης

 

17ο Μάθημα, Το ζήτημα της ερμηνείας σε ομάδα

Συντονιστής: Κλήμης Ναυρίδης

 

Σεμινάριο, (18ο, 19ο, 20ο Μαθήματα), Σχετικά με την ερμηνεία και το ερμηνεύον υποκείμενο

 (3 συνεδρίες)

Συντονιστής: Κλήμης Ναυρίδης

 

8ο Εξάμηνο

 

1ο Μάθημα, Το χιούμορ στην ερμηνεία

Συντονιστής: Κλήμης Ναυρίδης

 

2ο Μάθημα, Θεωρητική επεξεργασία 9ης υπο-ενότητας

Συντονιστής: Κλήμης Ναυρίδης

 

3ο Μάθημα, Εισαγωγή στην 10η υπο-ενότητα

Συντονιστής: Μιχάλης Πέτρου

 

II.Σεμινάριο, (Μαθήματα 4ο+5ο+6ο), 3 (τρεις) 90λεπτες συνεδρίες Θέμα: Τεχνικές Διαμεσολάβησης (η Φωτογλώσσα)

Συντονίστρια: Λίλα Μητσοπούλου

 

III. Σεμινάριο, (Μαθήματα 7ο+8ο)

Θέμα : Το ψυχαναλυτικό Ψυχόδραμα Ομάδας

Συντονιστής: Νίκος Τάκης

 

9ο Μάθημα, Θεωρητική επεξεργασία 10ης υπο-ενότητας

Συντονίστρια:  Ελεάνα Παπαγεωργίου

 

10ο Μάθημα, Εισαγωγή στην 11η υπο-ενότητα

Συντονίστρια:  Έφη Λάγιου Λιγνού

 

11ο Μάθημα,  Απουσία, έλλειψη, απώλεια στην ψυχική ανάπτυξη

Συντονίστρια: Νάνσυ Ταλούμη

 

12ο Μάθημα, Αναπτυξιακά περάσματα και οιδιπόδεια συνθήκη

Συντονίστρια: Μαρία Τσελίκα

 

13ο Μάθημα,  Παιχνίδι                                             

Συντονίστρια: Μάτα Ματσουκά

 

14ο Μάθημα, Ομάδες εφήβων

Συντονίστρια: Ελεάνα Παπαγεωργίου

 

15ο Μάθημα, Θεωρητική επεξεργασία 11ης υπο-ενότητας

 Συντονίστρια:  Έφη Λάγιου Λιγνού

 

16ο Μάθημα, Εισαγωγή στην 12η υπο-ενότητα

Συντονίστρια: Ειρήνη Ιωάννοβιτς

 

IV.Σεμινάριο, (Μαθήματα 17ο+18ο), 2 (δύο) 90λεπτες συνεδρίες

Θέμα: Η εργασία του αρνητικού στις ομάδες 

Συντονίστρια: Ειρήνη Ιωάννοβιτς

 

19ο Μάθημα, Η εργασία του τραυματικού σε ομάδα

Συντονίστρια: Ειρήνη Ιωάννοβιτς

 

                                              

9ο Εξάμηνο

 

1ο Μάθημα, “Δύσκολοι ” ασθενείς, ”δύσκολες” ομάδες 

 (Leszcz M. (July 1989) Group psychotherapy of the characterologically difficult patient. Int J Group Psychotherapy, 39(3))

Συντονίστρια: Ειρήνη Ιωάννοβιτς

 

2ο Μάθημα, Ομαδική θεραπεία οριακών ασθενών (Raymond Battegay (Mar 1992). Group Psychotherapy with Borderline Personalities. Group Analysis, vol. 25, 1

Συντονίστρια: Μαρία Κοκκώση

 

3ο Μάθημα, Richard M. Billow, Passion in Group: Thinking about Loving, Hating, and Knowing (IJ of Group Psychotherapy)

Συντονίστρια: Ειρήνη Ιωάννοβιτς

 

4ο Μάθημα, Θεωρητική επεξεργασία 12ης υπο-ενότητας

Συντονίστρια: Μαρία Κοκκώση

 

5ο Μάθημα, Εισαγωγή στην 13η υπο-ενότητα

Συντονιστής: Νίκος Τάκης

 

V.Σεμινάριο, (Μαθήματα 6ο+7ο +8ο+9), 4 (τέσσερεις) 90λεπτες συνεδρίες

Θέμα: Πώς δημιουργείται, πώς ξεκινά και πώς οδηγείται μια ομάδα ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας

Συντονίστρια: Αναστασία Τόλιου

 

10ο Μάθημα, Η ομάδα ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας σε διαδικτυακή πλατφόρμα

Συντονιστής: Νίκος Τάκης

 

11ο Μάθημα, Το κλείσιμο της ομάδας και η διεργασία του πένθους

Συντονίστρια: Ευτυχία Καλλιτεράκη

 

 12ο Μάθημα, Ενδείξεις για ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας (Claudio Neri, 2014, Indications pour la psychothérapie de groupe d’orientation psychanalytique, ομιλία του στην Αθήνα)

Συντονιστής: Κώστας Παπακωνσταντίνου

 

13ο Μάθημα, Θεωρητική επεξεργασία 13ης υπο-ενότητας

Συντονιστής: Μανώλης Στεφανουδάκης

 

14ο Μάθημα, Ζητήματα σχετικά με την εκπόνηση της κλινικο-θεωρητικής Εργασίας

Συντονιστής: Μιχάλης Πέτρου