ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 1. Χρήση της Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη της ΕΕΨΨΟ είναι μια ειδική, ιδιωτική βιβλιοθήκη και περιλαμβάνει βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, οπτικοακουστικό και ψηφιακό υλικό. Λειτουργεί με βάση σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες οργάνωσης. Η τήρηση του παρόντος Κανονισμού αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

 1. Πρόσβαση & ώρες λειτουργίας

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στην Έδρα της Εταιρείας, Νυμφαίου 4, Αθήνα 11528, 3ος όροφος και λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση – εκτός από τον μήνα Αύγουστο, τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες – σε ημέρες και ώρες που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεννόηση με την Επιτροπή Βιβλιοθήκης.

 1. Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης

Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης έχουν αυτοδικαίως όλα τα μέλη και οι εκπαιδευόμενοι της Εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση, η Επιτροπή Βιβλιοθήκης μπορεί να επιτρέπει τη χρήση, με ειδική άδεια, και σε άλλα πρόσωπα μετά από σχετικό αίτημά τους. Η χρήση των υπηρεσιών και του υλικού της Βιβλιοθήκης γίνεται αποκλειστικά και μόνο εντόςτων χώρων αυτής και κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.

 1. Κανονισμός δανεισμού

Ο δανεισμός βιβλίων για χρήση εκτόςτων χώρων της Βιβλιοθήκης επιτρέπεται μόνο σε μέλη, τακτικά και πρόσεδρα, και εκπαιδευόμενους της ΕΕΨΨΟ.Η διάρκεια του δανεισμού είναι 5 εργάσιμες ημέρεςμε δυνατότηταανανέωσηςγια 5 επιπλέον ημέρεςεφόσον τα συγκεκριμένα βιβλία δεν έχουν ζητηθεί από άλλους αναγνώστες. Η ανανέωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μια φορά μέσω e-mail, ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, ή επιτόπου στα γραφεία της Εταιρείας.

Τα μέλη της ΕΕΨΨΟ μπορούν να δανείζονται κάθε φορά μέχρι δύο βιβλία, οι εκπαιδευόμενοι, ένα.

Η Βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση σε σημαντικά ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά (e-journals). Η παράδοση των άρθρων (e-articles) γίνεται είτε μέσω email ή σε έντυπη μορφή (0,08λεπτά/σελίδα). Σε περιπτώσεις που τα άρθρα εμπίπτουν σε χρονικές περιόδους που δεν καλύπτονται βάσει συνδρομής υπάρχει δυνατότητα διαδανεισμού που επιβαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη. Σε κάθε περίπτωση η παραγγελία των άρθρων γίνεται μέσω της συμπλήρωσης ηλεκτρονικής (on-line φόρμας) ή έντυπης φόρμας. Το κόστος ανά άρθρο κυμαίνεται στα 2 ευρώ για τα εκπαιδευόμενα μέλη της ΕΕΨΨΟ. Η υπηρεσία διαδανεισμού δεν χρεώνεται για τα μέλη, τακτικά και πρόσεδρα της ΕΕΨΨΟ.

Έντυπα επιστημονικά περιοδικά, λεξικά, οπτικοακουστικό υλικό, βιβλία συλλεκτικής αξίας ή από πολύ παλαιές εκδόσεις και τόμοι πολύτομων έργων, δεν δανείζονται.

Η Βιβλιοθήκη αποτελεί σημαντικό πνευματικό κεφάλαιο της Εταιρείας και βασικό εργαλείο ερευνητικής και εκπαιδευτικής εργασίας. Τα βιβλία που περιλαμβάνει είναι κοινή μας περιουσία και οφείλουν να παραμένουν στην διάθεση όλων των μελών και όλων των εκπαιδευομένων. Η έγκαιρη συνεπώς επιστροφή τους, καθώς και η διατήρησή τους σε άριστη κατάσταση είναι υποχρέωση όλων.

Η συστηματική καθυστέρηση επιστροφής των βιβλίων, πέραν του καθορισμένου χρόνου και παρά τις σχετικές προειδοποιήσεις, συνιστά σημαντική παράβαση. Ειδικά για τους εκπαιδευόμενους, οι συνέπειες μπορεί να φτάσουν – μετά από σχετική απόφαση της Εκπαιδευτικής Επιτροπής – μέχρι και την οριστική αφαίρεση του δικαιώματος δανεισμού.

 1. Κανόνες λειτουργίας
 • Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης κατά την προσέλευσή τους υποχρεούνται να αφήνουν την ταυτότητά τους και τις τσάντες τους στην γραμματεία.
 • Η χρήση του αναγνωστικού ή οπτικοακουστικού υλικού πρέπει να γίνεται με προσοχή. Σε περίπτωση απώλειας βιβλίου ή επιστροφής του σε κακή κατάσταση ο δανειζόμενος υποχρεούται να το αντικαταστήσει ή να καταβάλει το ποσόν για την αποκατάσταση της φθοράς αντίστοιχα. Αν το βιβλίο έχει εξαντληθεί στο εμπόριο, ο χρήστης υποχρεούται να προσκομίσει στη Βιβλιοθήκη άλλο τίτλο ίδιου θεματικού περιεχομένου και αντίστοιχης αξίας μετά από υπόδειξη της Βιβλιοθήκης ή να καταβάλλει στη Βιβλιοθήκη το αντίτιμο της τρέχουσας αξίας.
 • Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών στο αναγνωστήριο.
 • Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα ή σε αθόρυβη λειτουργία.
 • Οι αναγνώστες οφείλουν να σέβονται και τον χώρο και τους άλλους αναγνώστες.
 • Οι Φωτοτυπίες από βιβλία ή περιοδικά γίνονται μέσα στο πλαίσιο του νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα. Οι αναγνώστες δενχρησιμοποιούν το φωτοτυπικό μηχάνημα μόνοι τους. Η κάθε φωτοτυπία κοστίζει 0,08 Ευρώ. Επιτρέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, η αναπαραγωγή σύντομων αποσπασμάτων δημοσιευμένου έργου ή άρθρων, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για ερευνητικούς, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η φωτοτύπηση δεν πρέπει να ξεπερνά σε έκταση τις 15 σελίδες συνολικά. Το ίδιο ισχύει και για εκτυπώσεις από ηλεκτρονικό υπολογιστή.