Πέτρου Μιχάλης

 

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου στην Κλινική Ψυχολογία και την Κοινωνική Ανθρωπολογία (Πανεπιστήμιο Lyon 2), εργάστηκα σε ένα εξωνοσοκομειακό κέντρο για παιδιά στη Λυών (Le Sequentiel), ενώ δίδασκα Κλινική ψυχολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία και Εθνοψυχιατρική στις Ανώτερες Σχολές Ψυχιατρικών Νοσηλευτών. Πρόσφερα επίσης μαθήματα Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Lyon 2 (1984-88).

Έκτοτε εργάστηκα ως κλινικός ψυχολόγος στην Ελλάδα σε προγράμματα αποϊδρυματοποίησης στην αρχή και στη συνέχεια στον παιδικό αυτισμό. Από το 2008 έως 2011, σχεδίασα και διηύθυνα ένα κέντρο για παιδιά και εφήβους με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Το Περιβολάκι 3).

Εν τω μεταξύ, ολοκλήρωσα την εκπαίδευσή μου στην Ψυχανάλυση και την Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία Ομάδας, και εξελέγην μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης (2008), και της Γαλλικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας (2017).

Εργάζομαι ιδιωτικά ως ψυχαναλυτής, αναλυτής ομάδας και επόπτης. Διευθύνω επίσης κλινικο-θεωρητικές ομάδες στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Δημιουργήσαμε και συντονίζουμε από κοινού με τους ψυχαναλυτές Σ. Μανωλόπουλο και Δ. Τζάκσον το Freud Café στην Αθήνα: ανοικτές δημόσιες συζητήσεις σχετικά με τις ψυχαναλυτικές ιδέες στη σύγχρονη κοινωνία και τον πολιτισμό.

Συμμετέχω ενεργά σε συνέδρια και δημοσιεύω άρθρα στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά σχετικά με τα συλλογικά τραύματα, το πένθος, τον αποϊδρυματισμό, τον αυτισμό, την ομάδα και τη σχέση μεταξύ του ψυχισμού και του πολιτισμού.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Αλκιμάχου 3, Τ.Κ. 11634, Αθήνα
Τηλ. : 210 7560528
e-mail : petrou.mic@gmail.com

________________

Concluding my studies in Clinical Psychology and Social Anthropology (Lyon 2 University), I worked in an outpatient center for children in Lyon (Le Sequentiel), while teaching Clinical Psychology, Social Anthropology and Ethnopsychiatry at the Higher School for Psychiatric Nurses; I also offered classes in Clinical Psychology at the University of Lyon 2 (1984 – 88).

Then I worked as clinical psychologist in Greece in deinstitutionalization programs at first and then in infantile autism. From 2008 to 2011, I created and directed a center for children and adolescents with pervasive developmental disorders (The Perivolaki 3).

Meanwhile, I completed my psychoanalytic training and my training in group psychoanalytical psychotherapy, having been elected member of the International Psychoanalytic Association (2008), and the Société Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe (2017).

I currently run a private practice as psychoanalyst, group analyst and supervisor; also, theoretic-clinic groups in Greece and Cyprus.

Creation and coordination of Freud Café in Athens, in collaboration with S. Manolopoulos & D. Jackson (both IPA analysts): Open public discussions on psychoanalytical ideas in contemporary society and culture.

I participate in conferences and publish articles in Greek, English and French about collective traumas, mourning, deinstitutionalization, autism, group and the relation between the psyche and the culture.