Με την εμπειρία επτά χρόνων λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και στη βάση των πορισμάτων που αντλήθηκαν από την αξιολόγησή του, τα Θεωρητικά Μαθήματα της ΕΕΨΨΟ από τον Σεπτέμβριο 2022 αλλάζουν.

            Στο νέο Πρόγραμμα, οι τρεις μεγάλες Ενότητες (Εισαγωγή στην Ψυχαναλυτική Θεωρία, Εισαγωγή στην Ψυχαναλυτική Θεωρία Ομάδας, Ζητήματα Τεχνικής) παραμένουν, στην τρίτη όμως προστίθεται ένα ακόμη Εξάμηνο.  Έτσι, η κάθε μια εφεξής καλύπτει τρία Εξάμηνα.

Τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης Ενότητας ομαδοποιούνται σε επιμέρους Υπο-ενότητες. Υπάρχουν Υπο-ενότητες που αρχίζουν σε ένα Εξάμηνο και ολοκληρώνονται στο αμέσως επόμενο. Κάθε Υπο-ενότητα αρχίζει με ένα εισαγωγικό μάθημα με εισηγητή τον ίδιο τον συντονιστή του μαθήματος και ολοκληρώνεται με ένα μάθημα Θεωρητικής Επεξεργασίας. Μαθήματα Θεωρητικής Επεξεργασίας υπάρχουν και στην πρώτη Ενότητα.

Τα μαθήματα Θεωρητικής Επεξεργασίας αποσκοπούν στην υποστήριξη της διαδικασίας υποκειμενοποίησης της θεωρίας από μέρους των εκπαιδευόμενων. Συνιστούν δηλαδή πλαίσια ανοικτού διαλόγου σε κατάσταση ομάδας, όπου οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συνδέουν την θεωρία με προσωπικές εμπειρίες ομάδας, ως συμμετέχοντες ή ως παρατηρητές, προκειμένου, αφενός να αφομοιώσουν καλύτερα την θεωρία και αφετέρου, να νοηματοδοτήσουν ή να νοηματοδοτήσουν εκ νέου αυτές τις εμπειρίες υπό το φως της θεωρίας.

Για την διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων η ΕΕΨΨΟ συνεργάστηκε και εξακολουθεί να συνεργάζεται με μέλη της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (ΕΨΕ) και της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχανάλυσης και Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΨΨ). Στο νέο Πρόγραμμα εγκαινιάζεται η συνεργασία και με μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιών και Εφήβων (ΕΕΨΨΠΕ).  

Θα πρέπει να τονιστεί με την μεγαλύτερη δυνατή έμφαση το γεγονός, ότι τα Θεωρητικά Μαθήματα αποτελούν αναπόσπαστο και πολύ σημαντικό μέρος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της ΕΕΨΨΟ. Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν, όχι μόνο να συμμετέχουν ανελλιπώς σ’ αυτά, αλλά – εκτός από τους εισηγητές κάθε μαθήματος – να προετοιμάζονται όλοι οι υπόλοιποι, έχοντας μελετήσει την προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Επίσης, κάθε εισηγητής οφείλει να στέλνει το κείμενο της εισήγησης δέκα τουλάχιστον μέρες πριν από την παρουσίαση στον Συντονιστή του μαθήματος για τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια από μέρους του – ώστε να τα ενσωματώσει σ’ αυτό – και τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από το μάθημα, στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.