Σχολιασμός Κλήμη Ναυρίδη στην εναρκτήρια ομιλία του René Kaës και εισήγησή του στο Συνέδριο

Les groupes : entre aliénation et transformation

Groupes à médiation, familles, institution


Du 8 au 10 octobre 2015 – sur les deux campus
En prenant la mesure des effets des mutations actuelles sur les liens sociaux, sur les sujets et sur les communautés, ce 1er colloque international inter-universitaire a proposé de rassembler des chercheurs et des praticiens qui de longue date, en Europe et en Amérique Latine, notamment, travaillent à penser le groupe et son potentiel de transformation.
Le but était de mettre à jour l’actualité de la recherche et les pratiques innovantes qui contribuent tout à la fois à donner de la lisibilité au malaise actuel et à proposer des issues face à ce « malêtre » en considérant le groupe selon trois dimensions essentielles : en tant que lieu de soin, lieu de recherche et espace de créativité.

(Για να δείτε τα σχετικά βίντεο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο):

PODCAST