Όργανα διοίκησης

Διοικητικό Συμβούλιο

Κλήμης Ναυρίδης (Πρόεδρος)

Μαρία Κοκκώση  (Γραμματέας)

Πασχάλης Καπουσούζης (Ταμίας)

Στέλλιος Στυλλιανίδης (Μέλος)

Έρη Περιφεράκη (Μέλος)

Εκπαιδευτική Επιτροπή

 Ειρήνη Ιωάννοβιτς (Πρόεδρος)

Κλήμης Ναυρίδης (Μέλος)

Ελένη Βεϊνόγλου- Νέγρη (Μέλος)

Μιχάλης Πέτρου (Μέλος)

Ελεάνα Παπαγεωργίου (Μέλος)

 

 

Ελεγκτική Επιτροπή

Μαντώ Μαϊντά

Γιάννης Ακριβάκης

Αντώνης Κατσαμάγκος

 

Διδάσκοντες Ομαδικοί Αναλυτές

Ελένη Βεϊνόγλου-Νέγρη

Ειρήνη Ιωάννοβιτς

Ευτυχία Καλλιτεράκη

Κλήμης Ναυρίδης

 Μιχάλης Πέτρου

Στέλιος Στυλιανίδης

Αναστασία Τόλιου

Συντονιστική Επιτροπή Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ζεύγους & Οικογένειας

Ειρήνη Ιωάννοβιτς (Συντονίστρια)

Ελένη Βεϊνόγλου (Μέλος)

Ευτυχία Καλλιτεράκη (Μέλος)