Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας

 

Η Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας (Ε.E.Ψ.Ψ.Ο.) ιδρύθηκε το 2014 για να καλύψει ένα σοβαρό κενό στη χώρα μας. Είναι επιστημονικό σωματείο, οι ιδρυτικές αρχές του οποίου στηρίζονται σε τρεις πυλώνες: (α) στην ομάδα, (β) στην ψυχαναλυτική θεωρία, (γ) στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία σε ομάδα.

Mέλη της είναι ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και γενικά επαγγελματίες της υγείας με πανεπιστημιακή μόρφωση που εργάζονται με ομάδες και αφενός έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας,ενώ αφετέρου έχουν υποβληθεί σε ψυχανάλυση ή ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία.

Η Ε.Ε.Ψ.Ψ.Ο. είναι ανοικτή στις κοινωνικές επιστήμες,στην ανάλυση και μελέτη – πάντα με ψυχαναλυτική σκέψη–θεσμών, οργανώσεων, ιδρυμάτων και στην παροχή στοιχειώδους εκπαίδευσης, όπου αυτό χρειάζεται, μέσω ομάδων ευαισθητοποίησης.

Σκοποί  της είναι  η  επιστημονική  ανάπτυξη και εκπαίδευση στον τομέα της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας ομάδας και η επιστημονική ανάπτυξη και εκπαίδευση στον τομέα των εφαρμογών της ψυχαναλυτικής θεωρίας και της κλινικής των ομάδων στο χώρο της υγείας, στην εκπαίδευση, σε οργανισμούς και σε επιχειρήσεις.

Έχει δικό της Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, διοργανώνει συναντήσεις και Συνέδρια, προσφέρει σεμινάρια επιμόρφωσης, υποστηρίζει πρωτοβουλίες έρευνας και εφαρμογών σχετικά με την  ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας και συνεργάζεται με άλλες επιστημονικές εταιρείες και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Ε.Ε.Ψ.Ψ.Ο. είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για την Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία στον Δημόσιο Τομέα (E.F.P.P.)